جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

اداره مالیاتی شهرستان سقز به معاونت اداره کل ارتقا یافت - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

اداره مالیاتی شهرستان سقز به معاونت اداره کل ارتقا یافت

اداره مالیاتی شهرستان سقز به معاونت اداره کل ارتقا یافت


مدیر کل امور مالیاتی کردستان

اداره مالیاتی شهرستان سقز به معاونت اداره کل ارتقا یافت

علیرضا الوندی گفت: سید حامد حیدری که قبلا رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان سقز بود از این پس به عنوان معاون مدیر کل محسوب و محمد بهرامپور نیز رئیس امور مالیاتی شهرستان سقز خواهد بود.الوندی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه خلاف مالیاتی بیشتر از فرار مالیاتی است ، خواستار شناسایی منابع جدید برای اخذ مالیات و شناسایی فرارهای مالیاتی شد.وی عنوان کرد :در سال گذشته 140 میلیارد ریال مالیات برای شهرستان سقز پیش بینی شده بود که 110 میلیارد ریال آن محقق شد ودر سال جدید 180 میلیارد ریال پیش بینی شده است.او با بیان اینکه در سال گذشته دو هزار و 300 میلیارد ریال در استان اخذ شد یادآور شد بیشتر رقم مالیاتی که در کردستان اخذ می شود مربوط به شرکت های بزرگ خدماتی عنوان کرد.وی از اجرای طرح جامع مالیاتی در سال 95 خبر داد و آنرا  و یادآورشد در این طرح، خود مودی،میزان  مالیات را اعلام وتائید خواهد کرد ودرصورتی که اداره مالیات به مدارکی دست پیدا کند که مالیات دهند کمتر در نظر گرفته برای وی جرم در نظر گرفته می شود.فرماندار ویژه شهرستان سقز هم بیان کرد:مالیات باعث نظارت دولت بر مسائل اقتصادى کشور وافزیش درآمدها خواهد شد.علی اکبر ورمقانی با تبریک این ارتقا و عنوان اینکه باید بخشی از اموراتی که قبلا در اداره کل انجام می شود جهت رفاه بیشتر مردم به اداره شهرستان تفویض شود گفت:این اقدام باعث رضایت مندی بیشتر مردم خواهد شد.

منبع : روابط عمومی فرمانداری سقز

آدرس کوتاه :