جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

احمد سمیعی گیلانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

احمد سمیعی گیلانی

Loading the player...

احمد سمیعی گیلانی (متولد ۱۲۹۸، رشت)، نویسنده، مترجم و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سردبیر مجلهٔ نامه فرهنگستان است. او کارشناسی ارشد در زبان شناسی از دانشگاه تهران دارد. از او آثار متعددی در زمینهٔ ویرایش و نگارش فارسی به چاپ رسیده است.

 • کتاب‌شناسی [ویرایش] دلدار و دلباخته‌، ژرژ ساند (ترجمه‌)، ۱۳۴۵
 • خیال‌پروری‌ها، ژان ژاک روسو (ترجمه‌)، ۱۳۴۵
 • چیزها: داستانی از سال‌های ۱۹۶۰، ژرژ پرک (ترجمه)، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی/انتشارات فرانکلین، ۱۳۴۸ (ناشر، یا: سروش، تهران: ۱۳۷۶)
 • ادبیات ساسانی، ۱۳۵۵
 • داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعالیم شیخ ابوالحسن علی‌بن عثمان هجویری‌)، شیخ عبدالرشید (ترجمه‌)، ۱۳۴۹
 • چومسکی، جان لاینز (ترجمه‌)، ۱۳۵۷
 • هزیمت یا شکست رسوای آمریکا، ویلیام لوئیس و مایکل له‌دین (ترجمه‌)، ۱۳۶۰
 • ساخت‌های نحوی، نُعام چومسکی (ترجمه‌)، ۱۳۶۲
 • آیین نگارش‌، ۱۳۶۶
 • دیدرو، پیتر فرانس (ترجمه‌)، ۱۳۷۳
 • سالامبو، گوستاو فلوبر (ترجمه‌)، ۱۳۷۴
 • شیوه‌نامه دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۷۵
 • نگارش و ویرایش‌،

·         مدرک دانشگاهی‌: كارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی‌

·         سوابق‌: عضو گروه ويرايش و از مترجمان فرهنگ آثار در انتشارات سروش و مشاور علمی پژوهشگاه علوم انسانی‌.

·         سمت فعلی‌: سردبير نامۀ فرهنگستان‌، فصلنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و مدير گروه ادبيات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای عالی ويرايش صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

Ahmad Samii Gilani

Ahmad Samii Gilani (born 1298, Tehran), The author, Interpreter An associated member of the language Persian literature And editor of the Journal of the Academy of Letters. His Masters Linguistics is from Tehran University. He edited several works in the field Persian version has been published.

• Bibliography [edit] or lovesick sweetheart, George Sand (Translation), 1345

• daydreamer and Jean-Jacques Rousseau (Translation), 1345

• Extras: Fiction of the 1960s, George Flakes (translator), Tehran: Corporation Pocket Books / Publications Franklin, 1348 (Publisher, or: Soroush, Tehran: 1376)

• Literature Sassanid, 1355

• Datta Gnjbkhsh (Biographies And teachings of Sheikh Abul Hasan Ali bin Osman

Hojayviri) Sheikh Abdul Rashid (Translation), 1349

• Chomsky John Lions (Translation), 1357

• notorious defeat and failure, America, William Lewis and Michael Lhdin (Translation), 1360

• syntactic structures, Nam Chomsky (Translation), 1362

• Regulations Writing, 1366

• Diderot, Peter French (translation), 1373

• Salammbô, Gustave Flaubert (translated), 1374

• Style Encyclopaedia of Islam, 1375

• Writing and editing

• University Degree: a masters degree Linguistics Public

• Experience: Member of the editing and translation of Soroush's work culture and scientific consultant for the Institute of Human Sciences.

• Current Position: Editor Letter Academy Quarterly Language Academy And Persian literature
Contemporary Literature and Language Academy director And Persian literature Member of the Supreme Council of sound editing And IRIB.