رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

آجیل با خمیر گل چینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آجیل با خمیر گل چینی

 

مواد لازم برای تهیه خمیر گل چینی:

1 پیمانه نشاسته ذرت

1 پیمانه چسب چوب

4 قاشق گلیسیرین

نشاسته ذرت، چسب چوب و گلیسرین را با هم مخلوط کرده و روی حرارت ملایم می گذاریم تا خمیر درست شود. مواد را که با مدت 4 دقیقه پخته شد برمی گردانیم که کاملا چسب وارد نشاسته و محو شود. بعد از آن که کمی مواد سرد شد، کم کم آن را از درون ظرف در می آوریم و کاملا با دست ورز می دهیم تا نشاسته و چسب چوب به خورد هم بروند. بعد از آن به مدت 24 ساعت داخل یک ظرف یک بار مصرف سر پوشیده قرار داده و بعد از آن قابل استفاده می باشد.

 

طزر تهیه:

ابتدا مقداری از خمیر را برمی داریم با کمی رنگ زرد مخلوط کرده ورز می دهیم. آن را به شکل اشک درمی آوریم و با دست آن را پهن کرده و لبه آن را کمی نوک تیز می کنیم. بعد با چاقو روی خمیر شیار ایجاد می کنیم تا به شکل بادام دربیاید و کناری قرار می دهیم تا خشک شود.

برای درست کردن نخود چی: ابتدا کمی از خمیر را جدا کرده به شکل دایره گرد می کنیم با سر رنگی که شیار دارد روی خمیر طرح زده  یا اینکه با چاقو شیارهایی روی خمیر ایجاد می کنیم.

تخمه ژاپنی: خمیر را با انگشت شصت پهن کرده و با کمک چاقو شیار برای آن ایجاد می کنیم.

بعد از خشک شدن خمیرهایی که به شکل آجیل درآمده روی همه چسب چوب ریخته و کمی نمک می پاشیم که شکل طبیعی خود را پیدا کند.

Nuts with Dough Chinese flower

Necessary materials for making dough porcelain flowers:

1 cup of corn starch

1 cup glue stick

4 tablespoons glycerin

Corn starch, Glue Sticks And the glycerin With mixture And on gentle heat We leave Is to make a paste. Materials With a 4-minute Was cooked Restore Quite Into starch glue And disappear. After that it was a bit cold material, Gradually it Inside the container we And the intern will be fully To starch And glue sticks Time to go eat. Afterwards 24 hours. Inside a container Disposable Covered put And after it is used.

Mode Preparation:

Beginning Some Dough We're back A little yellow Mix Let intern. It forms 're Going to tear And the It has broad And its edge Slightly Are sharp. Then with a knife Paste Make slot Form of almond to come  And put aside To dry.

To Mend Nokhodchi: Beginning A little bit of dough Disconnect The Circle We gather With the color The track has Paste The plan Or Knife Grooves Paste We create.

Japanese Seeds of: Dough With Finger Threescore Hanging And with the help Knife Groove For the We create.

After being dried Doughs the nuts to become On all Glue Sticks shed And put a little salt. The natural shape of your Found.

 

کلمات کلیدی: کردستان – آموزش - نشاسته – گلیسرین – چسب چوب – آجیل با خمیر گل چینی

Keywords: Kurdistan - Training - starch - glycerin - glue stick – Nuts with Dough Chinese flower

 

در نگاه بیشتر ببینید