جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

آب و آینه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب و آینه

Loading the player...

آب وآئینه

از دیر باز از آیینه برای دیدن روی و صورت مورد استفاده قرار میگرفت و در روستاهای دوردست  کوهستانی کردستان بدلیل نبود امکانات و در دسترس نبودن این ساخته دست بشر، برخی برای امرار معاش اقدام به تهیه آیینه های قدی کرده و با حمل آن به این مناطق مردم را به استفاده از آن فرا میخواندن و مبلغی را از آنان دریافت میکردند ... تا اینکه تکنولوژی وارد این مناطق شد آن هم توسط یک عکاس و ماجرای حاصل شده از آن

Water and mirror

Has longusedthe mirrortosee the faceAndinremote mountainvillages inKurdistandue to lack ffacilitiesandthe unavailability oftheman-madeSomefull-lengthmirrorsanda livingto providethetransport tothese areas,peoplewereinvited touse itandthe amounttheyreceived......Untiltechnology. This regionis alsoachievedbya photographerandadventureofit