جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

آبیاری ۲۰۰هكتار ازفضای سبز سنندج با آب شرب قطع شده است - نمایش محتوای خبر