نمایشگر دسته ای مطالب

جه ژنی نوور

جه ژنی نوور


در این برنامه سعی می شود با استفاده از مطالب نویسنده و مباحث کارشناسی به همراه گزارشهایی از هم استانیها در باره جشن مبعث سخن گفته شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: تورج میناگری

تاریخ تولید: 95/02/16