جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

10 درصد پارک ها و فضای سبز سنندج از آب شرب شهری آبیاری می شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

خبر کردستان

10 درصد پارک ها و فضای سبز سنندج از آب شرب شهری آبیاری می شوند

10 درصد پارک ها و فضای سبز سنندج از آب شرب شهری آبیاری می شوند


مدیر عامل سازمان پارک ها وفضای سبز سنندج

10 درصد پارک ها و فضای سبز سنندج از آب شرب شهری آبیاری می شوند

به گزارش واحد خبر سنندج ، مدیر عامل سازمان پارک ها وفضای سبز سنندج با بیان اینکه فقط 10 درصد پارک ها و فضای سبز سنندج از آب شرب شهری آبیاری می شوندگفت امید است تا پایان سال با اجرای لوله کشی ازچاه های نزدیک و با روش آبیاری با تانکر شاهد استفاده از آب شرب شهری برای آبیاری فضای سبز نباشیم.سلطنت‌پوری درادامه ازاجرای طرح جایگزین آب شرب درآبیاری فضاهای سبزسنندج خبرداد و افزود قراراست سال اینده طرح دستگاه تصفیه فاضلاب درمحل منهولهای فاضلاب تعبیه شودو به کمک بخش خصوصی اب تصفیه شده خریداری و برای ابیاری فضای سبز استفاده شود.وی به وجود242هکتار فضای سبز  درسنندج  اشاره کردوافزود این میزان فضای سبز  به ازای هر نفر شش و سه صدم درصد  است.

آدرس کوتاه :