دریاچه آب شیرین ایران (زریوار)

دریاچه زریوار یكی از پدیده های طبیعی منحصر به فرد و مهمترین تالاب و كم نظیرترین جاذبه آبی در غرب ایران و در استان كردستان است. این دریاچه در فاصله ۲ كیلومتری شهر مریوان و در فاصله ۱۳۵ كیلومتری شمال غربی شهر سنندج در ارتفاع ۱۲۸۵ متری از سطح دریا قرار گرفته است. آب دریاچه زریوار شیرین است و از جوشش چشمه هایی كه در كف دریاچه واقع شده اند، تأمین می شود و بدین گونه در فرهنگ جغرافیایی، از دریاچه زریوار به بزرگ ترین چشمه آب شیرین جهان تعبیر شده، به طوری كه نه تنها هیچ رودخانه ای به آن وارد نمی شود بلكه خود دریاچه، سرچشمه رودخانه ای به نام رودخانه مریوان است. اطراف دریاچه از همه طرف (جز منطقه كوچكی در شرق) توسط نیزارهای بلند احاطه شده دریاچه زریوار به علت داشتن آب شیرین، شرایط لازم را برای رشد و زندگی انواع ماهیان پدید آورده است.

 

Fresh Water Lake in Iran

One of the unique natural Lake Zarivar West of the Blue Lagoon and less exclusive and important attractions in the province. The lake at a distance of 2 km from 135 km north-west of Marivan and Sanandaj is located at an altitude of 1285 meters above sea level. Fresh lake water and boiling springs that are located at the bottom of the lake, is provided Thus the gazetteer, the largest source of fresh water lake in the world, interpreted, So that not only it is not no river but the lake itself, the source of a river is called the river of Marivan. Around the lake from all sides (except for a small area in the East) lake surrounded by tall Neyzarhay due to fresh water, the necessary conditions for growth and fish life is created.

Loading the player...