سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره (26) ستاد انتخابات کشور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اطلاعیه شماره (26) ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه؛

اطلاعیه شماره (26) ستاد انتخابات کشور

متن اطلاعیه بدین شرح است:

به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور می‌رساند که نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد و لذا از رأی دهندگان گرامی حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه و شماره ملی باید رأی گیری بعمل آید. 
ضمناً مجدداً تأکید می نماید که متولدین 1378.2.29 و قبل از آن می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند.
 
ستاد انتخابات کشور