جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
آگهی + psa 00:55
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
psa + پیام کوتاه 02:05
psa+پیام کوتاه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
آنونس برنامه های شبکه 03:40
نام های زیبای خداوند 04:15
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 04:40
پخش تواشیح کردی 05:00
آنونس برنامه های شبکه 05:30
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 05:35
معرفی برنامه های شبکه 05:55
آواها و نواهای کردی 06:00
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آگهی + psa 06:50
آنونس برنامه های شبکه 06:55
پیام کوتاه (ورزشی) 07:00
معرفی برنامه های شبکه 07:10
قند و عسل 07:15
آنونس برنامه های شبکه 07:50
پخش کلام رهبری 07:55
اخبار سراسری 08:00
آنونس برنامه های شبکه 08:45
ویژه برنامه اربعین حسینی 09:00
معرفی برنامه های شبکه 10:30
ادامه نوقله کوردی 10:35
آواها و نواها 11:15
آنونس برنامه های شبکه 11:30
psa + پیام کوتاه 11:35
سلاو دایکی شه هید 12:00
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 12:10
پخش (مناجات) 12:30
آگهی + آنونس 12:55
آگهی + psa 13:55
اخبار سراسری 14:00
پخش 14:30
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
اذان عصر در فقه شافعی 15:40
آگهی + psa 15:55
اخبار استان 16:00
سخنرانی رهبری 16:10
ئیواره ی هه ینی (زنده) 16:30
آنونس برنامه های شبکه 16:55
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 18:25
باخچه ی گولان 18:40
معرفی برنامه های شبکه 18:55
آگهی + psa 19:30
آنونس برنامه های شبکه 19:35
اذان عشاء در فقه شافعی 19:40
آگهی + psa 20:10
آنونس معرفی شبکه 20:20
چیروکی په پووله کان 20:50
که له پووری کورده واری 22:00
نوقله کوردی (تکرار) 22:20
آنونس برنامه های شبکه 23:30