سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی راههای زندگی 00:00
روژمان (تکرار) 02:00
سریال دیوار به دیوار (تکرار) 02:30
ژین و ئه وین (تکرار) 03:00
مستند افسانه و افسون 03:15
ئاسوی ره حمه ت 04:00
مستند ( تکرار) 04:15
جزء خوانی قرآن 05:00
سرود ملی 06:00
تفسیر قرآن 06:15
انیمیشن کوتاه 06:45
هه لبژاردن (تکرار) 07:15
انیمیشن کوتاه 08:00
مستند اهل ایمان 08:30
په لکه زیرینه 09:00
میان برنامه 09:30
حرف آخر(تکرار) 09:45
ژین و ئه وین (زنده) 10:00
میان برنامه 11:00
سریال دیوار به دیوار(تکرار) 11:15
میان برنامه 11:45
چریکه ی شه و (تکرار) 12:00
اذان ظهر - به ره و رووناکی 13:00
سینمایی معجزه خنده (تکرار) 13:30
میان برنامه 15:00
حرف آخر (تکرار) 15:15
موج ورزش (تکرار) 15:45
خبر 16:45
مشارکت همدلی 17:30
په لکه زیرینه(تکرار) 17:30
کنکور آسان است 19:00
خبر 19:30
سریال دیوار به دیوار 19:45
اذان مغرب - انوار هدایت 20:00
خبر 21:30
در مسیر قانون 21:45
دیسان شه و (زنده) 22:00
مجله فرهنگی (سینمای مستند) 23:15