سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی طلا و مس 00:00
روژمان (تکرار) 01:30
سریال "زمین گرم" (تکرار) 02:30
ژین و ئه وین (تکرار) 03:00
میان برنامه (پخش) 04:00
مستند ( تکرار) 04:15
جزء خوانی قرآن 05:00
سرود ملی 06:00
تفسیر قرآن 06:15
پخش 06:45
مستند در مسیر زاگرس 07:00
پخش 07:45
روژمان (زنده) 08:00
انیمیشن 08:45
تازه لاوان 09:15
میان برنامه 09:45
میان برنامه 11:00
سریال "زمین گرم" (تکرار) 11:15
میان برنامه 11:45
دیسان شه و (تکرار) 12:00
اذان ظهر - به ره و رووناکی 13:00
سینمایی طلا و مس (تکرار) 13:30
میان برنامه 15:00
حرف آخر (تکرار) 15:15
شعار سال (تکرار) 15:45
میان برنامه 16:30
خبر 16:45
تازه لاوان (تکرار) 17:30
ژین و یه وین (تکرار) 18:00
کنکور آسان است 19:00
خبر 19:30
اذان مغرب - انوار هدایت 20:00
سریال "زمین گرم" 20:30
خبر 21:30
میان برنامه 21:45
دیسان شه و (زنده) 22:00
میان برنامه 23:00
ضربان (زنده) 23:15