حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
پخش 01:45
به یانی باش(تکرار) 02:00
پخش 03:00
جزء خوانی قرآن 03:15
مستند 03:30
پخش 04:30
مستند (تکرار) 04:45
اذان صبح 05:30
سرود ملی + تلاوت قرآن 06:00
تفسیر 06:30
مستند 07:00
انیمیشن 07:30
پخش 08:45
به یانی باش 09:00
مستند 09:45
سریال نون. خ (تکرار) 10:30
جیژنی کورده واری (تکرار) 12:00
پخش 12:30
اذان ظهر 13:00
سینمایی (تکرار) 13:30
اقیانوس آرام 15:30
کی به رکی ئاویه ر(تکرار) 16:15
نوجوان 16:30
ایرانگرد 17:00
انیمیشن (تکرار) 18:00
مستند افسانه های کردستان 19:00
اخبار استان 19:30
اذان مغرب 19:45
سریال نون. خ 20:00
قویترین مردان کردستان 21:00
اخبار استان 21:30
نوروز در کردستان 21:45
مستند ژیوان و ژیوار 22:30
جیژنی کورده واری 23:00