سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش هفتگی

 

 

جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی منطقه ممنوع 00:00
روژمان (تکرار) 01:30
سریال جراحت (تکرار) 02:30
خلاصه ویژه برنامه نوروزی 03:00
ئاسوی ره حمه ت 04:00
اذان صبح 05:00
جزء خوانی قرآن 05:30
سرود ملی 06:30
تفسیر قرآن 06:45
انیمیشن کوتاه 07:00
مستند: کشتی ارواح پورتو پارتو 07:30
روژمان (زنده) 08:00
پخش 08:45
نوجوان (تازه لاوان) 09:00
پخش 09:30
حرف آخر(تکرار) 09:45
ژین و ئه وین (زنده) 10:00
پخش 11:00
سریال جراحت (تکرار) 11:15
صاحبدلان 12:00
اذان ظهر - به ره و رووناکی 13:00
سینمایی منطقه ممنوع (تکرار) 13:30
پخش 15:00
حرف آخر (تکرار) 15:15
شعار سال (تکرار) 15:45
کنکور آسان است 16:30
خبر 16:45
نماز جمعه ( شهرستان ها) 17:00
نوجوان (تازه لاوان) تکرار 17:30
جزء خوانی قرآن 18:00
به ر بانگ 19:00
خبر 19:30
به ر بانگ (ادامه) 19:45
اذان مغرب - انوار هدایت 20:00
سریال جراحت 20:15
مشارکتی 20:45
خبر 21:30
صاحبدلان 22:00
ضربان (زنده) 23:15