جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
psa+پیام کوتاه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
آنونس برنامه های شبکه 03:30
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 03:40
آنونس برنامه ها 04:00
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 04:20
نام های زیبای خداوند 04:40
پخش تواشیح کردی 04:45
پخش به یتی کوردی 04:55
آنونس برنامه های شبکه 05:30
معرفی برنامه های شبکه 05:55
آواها و نواهای کردی 06:00
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آگهی +psa 06:55
پخش کلام رهبری 07:55
اخبار سراسری 08:00
تنظیمی پخش 08:30
معرفی برنامه های شبکه 08:55
پخش (معرفی شخصیت) 09:50
خبر محلی 10:00
معرفی برنامه های شبکه 10:10
آگهی + psa 10:55
موج مثبت ( زنده ) 11:00
psa + پیام کوتاه 11:30
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 13:20
سلاو دایکی شه هید 13:40
اخبار سراسری 14:00
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
psa + پیام کوتاه 15:55
اخبار استان 16:00
آگهی + psa 16:10
اذان عصر در فقه شافعی 17:10
آگهی +psa 19:30
آگهی + psa 19:40
psa + پیام کوتاه 20:20
چیروکی په پووله کان 20:30
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 20:45
شه و چرا 21:00
تنظیمی پخش 22:00
اذان عشاء در فقه شافعی 22:05
آنونس برنامه های شبکه 22:55
پخش به یتی کوردی 23:55