جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
psa + پیام کوتاه 02:55
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 03:00
آواها و نواها 03:30
سخنرانی 03:45
نام های زیبای خداوند 04:15
اذان صبح 04:30
تلاوت قرآن کریم 04:40
اذان صبح 04:45
مناجات + پیام کوتاه 05:00
چوار باخ (تکرار) 05:30
پیام کوتاه (معرفی برنامه های شبکه) 06:10
دلاژو 06:15
آنونس برنامه های شبکه 06:30
psa + آگهی 06:35
نشانه ایستگاهی 06:55
معرفی برنامه های شبکه 07:10
قند و عسل 07:15
پیام کوتاه + کلام رهبری 07:55
خبر سراسری 08:00
پیام کوتاه 10:10
معرفی برنامه های شبکه 10:30
مناجات 11:40
تلاوت قرآن 12:10
اذان ظهر (جعفری - شافعی) 12:15
معرفی شهید 12:30
آگهی + آنونس 12:55
آگهی + psa 13:55
اخبار سراسری 14:00
آنونس برنامه های شبکه 14:55
خبر استان (کردی) 15:00
اذان عصر در فقه شافعی 15:40
اخبار استان 16:00
سخنرانی رهبری 16:10
تلاوت قرآن مجید 18:25
اذان عشاء در فقه شافعی 19:40
پخش (معرفی شخصیت) 20:15
آنونس معرفی برنامه های شبکه 20:45
باوی کورده واری 21:30
دل ئاژو 22:05
آنونس برنامه های شبکه 22:45
کانیاوی ئه ده ب 22:50
پخش به یتی کوردی 23:55