جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
آنونس برنامه های شبکه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
آنونس معرفی شبکه 03:40
ایران را بگردیم 03:45
تنظیمی پخش 04:15
آنونس برمامه های شبکه 04:25
زایله (تکرار) 05:00
نام های زیبای خداوند 05:30
تلاوت قرآن - دو اذان - مناجات 05:55
پیام کوتاه (مناجات) 06:10
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:15
معرفی برنامه های شبکه 06:25
آواها و نواهای کردی 06:30
نشانه ایستگاهی 06:55
خبر سراسری 07:00
قند و عسل 07:15
پخش کلام رهبری 07:50
خبر (هه واله کانی به یانی) 08:00
تنظیمی پخش 08:30
معرفی شهید 11:10
تلاوت قرآن - دو اذان ظهر 13:20
اخبار سراسری 14:00
معرفی برنامه های شبکه 14:30
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 14:35
خبر محلی 15:00
اخبار استان 16:00
ایران را بگردیم 16:20
اذان عصر در فقه شافعی 16:55
آنونس برنامه های شبکه 19:00
معرفی شهید 19:20
تلاوت قرآن - دو اذان مغرب 19:40
معرفی یک شخصیت 20:00
تنظیمی فولکلور کردی 20:45
اذان عشاء در فقه شافعی 20:55
نمایش 21:00
باوی کورده واری 21:30
دل ئاژو 22:05