جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 00:15
شبهای ایران 00:30
پخش (مناجات) 00:35
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
psa + پیام کوتاه 02:05
psa+پیام کوتاه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
آنونس برنامه های شبکه 03:40
تنظیمی پخش 04:15
آنونس برنامه های شبکه 04:25
آواها و نواهای کردی 04:30
بیت و باوی کورده واری 05:00
پخش تواشیح کردی 05:20
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 05:50
نام های زیبای خداوند 06:10
معرفی برنامه های شبکه 06:15
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آگهی + psa 06:50
آنونس برنامه های شبکه 06:55
پخش کلام رهبری 07:55
خبر سراسری 08:00
تنظیمی پخش 08:30
تیکوشه ران(ویژه موضوع سال) 08:35
آگهی + پیام 08:55
پخش (معرفی شخصیت) 09:50
خبر محلی 10:00
معرفی برنامه های شبکه 10:10
معرفی شهید 10:55
آنونس برنامه های شبکه 11:30
معرفی شهید 12:40
آنونس برنامه های شبکه 12:50
اخبار سراسری 14:00
تامینی 14:30
اذان عصر در فقه شافعی 14:55
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
ادامه چوارباخ 15:45
معرفی شهید 15:55
اخبار استان 16:00
آنونس برنامه های شبکه 16:55
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 17:20
آگهی + psa 18:30
اذان عشاء در فقه شافعی 18:35
معرفی برنامه های شبکه 18:55
آگهی + psa 20:05
معرفی شهید 20:10
آنونس معرفی شبکه 20:20
آنونس برنامه های شبکه 20:45
چیروکی په پووله کان 20:50
به یت و باوی کورده واری ( تولیدی ) 22:00
نوقله کوردی (تکرار) 22:20
پخش به یتی کوردی 23:55