جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
حه وت سه نگ 00:35
آگهی + psa 00:55
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
psa + پیام کوتاه 02:05
psa+پیام کوتاه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
آنونس برنامه های شبکه 03:40
نام های زیبای خداوند 04:15
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 04:40
پخش تواشیح کردی 05:00
آنونس برنامه های شبکه 05:30
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 05:35
معرفی برنامه های شبکه 05:55
آواها و نواهای کردی 06:00
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آگهی + psa 06:50
آنونس برنامه های شبکه 06:55
پخش کلام رهبری 07:55
اخبار سراسری 08:00
تنظیمی پخش 08:30
تیکوشه ران(ویژه موضوع سال) 08:35
آنونس برنامه های شبکه 08:45
آگهی + پیام 08:55
پخش (معرفی شخصیت) 09:50
خبر محلی 10:00
معرفی برنامه های شبکه 10:10
آگهی + psa 10:55
آنونس برنامه های شبکه 11:30
سلاو دایکی شه هید 12:00
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 12:10
پخش (مناجات) 12:30
اخبار سراسری 14:00
تامینی 14:30
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
اذان عصر در فقه شافعی 15:40
ادامه چوارباخ 15:45
psa + پیام کوتاه 15:55
اخبار استان 16:00
آنونس برنامه های شبکه 16:55
آنونس برنامه های شبکه 18:20
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 18:25
معرفی برنامه های شبکه 18:55
اذان عشاء در فقه شافعی 19:40
آگهی + psa 20:10
آنونس معرفی شبکه 20:20
چیروکی په پووله کان 20:50
به یت و باوی کورده واری ( تولیدی ) 22:00
نوقله کوردی (تکرار) 22:20
پخش به یتی کوردی 23:55