جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
psa+پیام کوتاه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
زایله (تکرار) 03:00
آنونس برنامه های شبکه 03:30
پخش به یتی کوردی 03:35
آوای کتاب 03:40
آنونس برنامه های شبکه 04:10
سریوه (تکرار) 04:15
پیام کوتاه +psa 04:45
نام های زیبای خداوند 05:10
پرشنگی ئه وین 05:15
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 05:30
معرفی برنامه های شبکه 05:55
آواها و نواهای کردی 06:00
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آنونس معرفی برنامه های شبکه 06:50
آگهی +psa 06:55
پخش کلام رهبری 07:55
اخبار سراسری 08:00
آگهی + psa 08:30
پخش 08:35
پخش (معرفی شخصیت) 09:55
خبر محلی 10:00
آگهی + psa 10:10
پیوه ر 10:55
حه وت سه نگ 11:40
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 13:20
پیام کوتاه (مادر شهید) 13:40
اخبار سراسری 14:00
تامینی 14:30
آگهی + psa 14:50
آنونس معرفی برنامه های شبکه 14:55
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
psa + پیام کوتاه 15:55
اخبار استان 16:00
سریوه(تولیدی) 16:15
اذان عصر در فقه شافعی 17:05
آگهی +psa 17:10
ژوانگه ی لاوان ( زنده ) 17:15
ئیواره باش(زنده) 18:15
معرفی برنامه های شبکه 19:30
آگهی + psa 19:40
دی نشینان 19:45
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 19:55
آگهی +psa 20:45
آنونس معرفی شبکه 20:50
psa + پیام کوتاه 20:55
شه و چرا 21:00
اذان عشاء در فقه شافعی 21:10
ادامه ی شه و چرا 21:15
که له پووری کورده واری 22:00
نوقله کوردی (تکرار) 22:20
آنونس برنامه های شبکه 22:55
هه تا یه ک(تکرار) 23:00
پخش به یتی کوردی 23:55