جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس اذان گاهی(ظهر) 00:20
نشانه ایستگاهی + آنونس برنامه 02:00
کانیاوی ادب (30 تامینی) 02:05
ژیله مو (30 تامینی) 02:30
وه ره شیله (تکرار) 03:00
نوقله کوردی (30 تکرار) 03:30
چوار باخ (تکرار) 04:00
تیشکی ئیمان 04:25
باکس اذان گاهی(صبح) 04:40
مناجات 04:50
گولزاری هه میشه وه هار (تامینی پخش) 05:00
نشانه ایستگاهی + آنونس برنامه 05:15
هفت سنگ 05:20
تنظیمی پخش 05:40
دل ئاژو 05:45
سرود جمهوری اسلامی ایران + تلاوت قرآن 06:00
سریوه 06:05
باغچه گولان 06:30
نشانه ایستگاهی 06:55
روژ باش (زنده-55) 07:00
اعلام برنامه +کلام رهبری 07:55
خبر سراسری + نشانه ایستگاهی 08:00
تنظیمی پخش 08:30
وه ره شیله 08:35
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا + آگهی 08:55
ئاسوی ژیان 09:00
خبر استان+ نشانه ایستگاهی 10:00
نوقله کوردی (40-زنده) 10:15
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ تنظیمی 10:55
ئیوه و به رپرسان(زنده) 11:00
هفت سنگ 11:40
تیشکی ئیمان 12:00
عنوان سال(ریگای سه ر به رزی) 12:30
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه 12:55
هه تا دوو (زنده) 13:00
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا 13:55
خبر سراسری 14:00
چوار باخ (زنده) 14:30
شما بپرسید (زنده) 15:00
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه 15:55
خبر استان+ نشانه ایستگاهی 16:00
ژوانگه ی لاوان (جوان) 16:15
تنظیمی پخش 16:55
ئیواره باش (زنده) 17:00
سریوه 18:00
باکس اذان گاهی(مغرب) 18:30
معرفی جاذبه های استان 18:50
بزمی لادی (روستا) 19:00
مینی فیچر 19:55
دنکی خویندکاری 20:00
دل ئاژو 20:30
آنونس اعلام برنامه+ آگهی+psa 20:55
شه و چرا 21:00
معرفی استان +psa 21:55
نوقله کوردی (تکرار) 22:00
کانیاوی ادب (30 تامینی) 22:30
نشانه ایستگاهی 22:45
هه تا دو(تکرار) 23:00
آنونس اطلاع رسانی آموزش کرونا+ اعلام برنامه 23:55