جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سلاو دایکی شه هید 00:00
پخش کلام رهبری 00:10
psa + پیام کوتاه 00:25
شبهای ایران 00:30
اخبار سراسری 00:30
آگهی + آنونس 00:55
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
آنونس برنامه های شبکه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
تلاوت قرآن 03:30
آنونس برنامه های شبکه 04:10
نام های زیبای خداوند 05:25
تلاوت قرآن مجید + دو اذان + مناجات 05:50
پخش تواشیح کردی 06:05
آواها و نواهای کردی 06:10
آنونس برنامه های شبکه 06:25
آنونس معرفی برنامه های شبکه 06:55
آگهی + آنونس 07:45
آگهی + psa 10:55
آنونس برنامه های شبکه 11:30
psa + پیام کوتاه (خانوادگی) 11:40
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 12:20
پخش (مناجات) 12:30
آگهی + psa 13:55
اخبار سراسری 14:00
سخنرانی رهبری 14:30
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 14:30
آگهی + psa 14:50
اذان عصر در فقه شافعی 14:55
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
تازه کانی موسیقا (خبر) 15:30
آگهی + پیام 15:55
اخبار استان 16:00
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 17:20
دو اذان مغرب + مناجات 17:30
اذان عشاء در فقه شافعی 18:45
پیام کوتاه (سلاو چوار باخ) 18:50
گیژاو (تکرار ) 19:00
اذان عشاء در فقه شافعی 19:40
آگهی + پیام 19:45
معرفی برنامه ها 19:55
psa + پیام 20:10
نمایش 20:15
psa + پیام 20:45
آنونس معرفی شبکه 20:55
معرفی برنامه ها 21:50
پیام کوتاه انتخابات 21:55
شه و و هه وال (خبر) 22:00
آنونس برنامه های شبکه 22:30
تامینی 22:45
آگهی + psa 22:50
معرفی برنامه ها 23:45
آگهی + آنونس 23:50
پیام کوتاه 23:55