جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
آنونس برنامه های شبکه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
سخنرانی 03:00
نام های زیبای خداوند 03:55
تلاوت قرآن مجید + دو اذان صبح + مناجات 04:15
آنونس برنامه های شبکه 04:30
آواها و نواهای کردی 04:35
تنظیمی پخش 04:55
آنونس برنامه های شبکه 06:10
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:15
آنونس برنامه های شبکه 06:50
پخش کلام رهبری 07:55
خبر سراسری 08:00
تنظیمی پخش 08:30
آگهی + پیام 08:55
ئاوینه ی گه وره کان (زنده) 09:50
خبر محلی 10:00
معرفی برنامه های شبکه 10:10
معرفی شهید 10:55
آنونس برنامه های شبکه 11:55
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 13:20
پخش (مناجات) 13:35
معرفی شهید 13:40
اخبار سراسری 14:00
معرفی یک شخصیت 14:30
آواها و نواهای کردی 14:40
آنونس برنامه های شبکه 14:55
خبر محلی 15:00
اخبار استان 16:00
معرفی شهید 16:55
مناجات 17:05
اذان عصر در فقه شافعی 17:10
آگهی + psa 19:30
چیروکی په پووله کان 20:20
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 20:45
معرفی شهید 22:00
اذان عشاء در فقه شافعی 22:05
کانیاوی ئه ده ب 22:10
پخش به یتی کوردی 23:55