جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
آنونس برنامه های شبکه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
کانیاوی ئه ده ب «تکرار» 03:00
آواها و نواهای کردی 03:30
سخنرانی 03:45
نام های زیبای خداوند 04:15
تلاوت قرآن مجید 04:40
اذان صبح 04:45
پیام کوتاه (مناجات) 05:00
آنونس برنامه های شبکه 06:10
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:15
آنونس معرفی برنامه های شبکه 06:30
آنونس برنامه های شبکه 06:50
پخش کلام رهبری 07:55
خبر سراسری 08:00
تنظیمی پخش 08:30
گیژاو 08:35
ئاوینه ی گه وره کان (زنده) 09:00
خبر محلی 10:00
پیام کوتاه 10:10
معرفی شهید 10:55
آگهی + psa 11:20
ارتباط با استان ها 11:30
مناجات 11:40
تلاوت قرآن 12:10
اذان ظهر 12:15
معرفی شهید 12:30
اخبار سراسری 14:00
معرفی یک شخصیت 14:30
نغمه ها و نواهای کردی 14:40
آنونس برنامه های شبکه 14:55
خبر محلی 15:00
اذان عصر در فقه شافعی 15:40
اخبار استان 16:00
مناجات 17:05
معرفی شهید 18:20
تلاوت قرآن مجید 18:25
دو اذان مغرب 18:30
اذان عشاء در فقه شافعی 19:40
تازه لاوان (تکرار) 19:50
چیروکی په پووله کان 20:50
کانیاوی ئه ده ب 22:00