جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
پخش (مناجات) 01:35
سرود ملی+تلاوت قرآن+معرفی برنامه ها 02:00
آنونس برنامه های شبکه 02:10
psa + پیام کوتاه 02:55
آنونس برنامه های شبکه 03:40
پخش به یتی کوردی 04:15
psa + پیام کوتاه 04:20
تنظیمی پخش 04:25
تواشیح کردی 05:00
نام های زیبای خداوند 05:10
تلاوت قرآن مجید + دو اذان صبح + مناجات 05:30
پیام کوتاه (مناجات) 05:50
معرفی برنامه های شبکه 05:55
آواها و نواهای کردی 06:00
پیام کوتاه ( ورزش ) 06:20
آگهی + psa 06:50
آنونس برنامه های شبکه 06:55
پخش کلام رهبری 07:55
خبر سراسری 08:00
گیژاو 08:30
ئاوینه ی گه وره کان (زنده) 09:50
خبر محلی 10:00
معرفی برنامه های شبکه 10:10
معرفی شهید 10:55
آگهی + psa 11:20
آنونس برنامه های شبکه 12:50
تلاوت قرآن + دو اذان ظهر + مناجات 13:20
معرفی شهید 13:40
اخبار سراسری 14:00
معرفی یک شخصیت 14:30
آنونس برنامه های شبکه 14:55
خبر محلی 15:00
معرفی برنامه ها 15:10
معرفی شهید 15:55
اخبار استان 16:00
اذان عصر در فقه شافعی 17:05
آگهی + psa 19:30
تلاوت قرآن مجید + دو اذان مغرب 20:00
ادامه به زمی لادی (زنده) 20:15
معرفی شهید 20:35
پخش 20:40
آنونس برنامه های شبکه 20:45
چیروکی په پووله کان 20:50
اذان عشاء در فقه شافعی 21:10
هه نبانه ی چیروک (تکرار) 22:00
پخش آوای کوردی 23:55