نمایشگر یک مطلب

علاقمندان به ثبت نام در دوره های باشگاه خبرنگاران مرکز کردستان می بایست مبلغ 1/500/000 ریال را به عنوان شهریه برای هر یک از دوره ها به شماره حساب 1190028972 بانک تجارت بنام باشگاه خبرنگاران مرکز کردستان واریز نمایند. هنرآموزان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس 33628337-087 دفتر باشگاه تماس حاصل فرمایند.

نمایش فرم

Text to Identify